Content
View options:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
Skap 15, pakke 79: Om Trondheim 1611-1701 Litra A-I: 1611-1681 2
Skap 15, pakke 79: Om Trondheim 1611-1701 Litra K-Q: 1670-1701 101
Skap 15, pakke 79: Om Trondheim 1611-1701 Litra R: Søknad fra politimesteren om konfirmasjon på bestalling og om fornyelse av byens privilegier 1700 201
Source information
RA/EA-4061/F/L0074
Link to Arkivportalen
Riksarkivet Danske Kanselli, Skapsaker F: Skapsaker
L0074: Skap 15, pakke 79
Other source no. 74/1611 - 1701 - Skap 15, pakke 79 State archives Danish-norwegian central services Police and sheriffs