Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 13760 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.

View options:

Bergen city archive


BBA/A-0567: Komiteen for å hjelpe emigrantene på skipet "De Zee-Ploug"

A: Forhandlingsprotokoll (uinnbundet).
1 1817 - 1820 First page

Troms and Finnmark region library


FMFB/A-1082: Elise Balos brevsamling

F: Brevsamling
Fa: Predikantbrev
L0008 Erki Antin nuhekirje Johan Takkiselle sekä hänen puoluellensa Amerikaan. 1889 Brevet er datert i 1889. Det er skrevet på kvensk og heter på norsk "Skjennebrev fra Erki Antti til Johan Takkinen i Amerika. Predikantbrevene (til sammen 18 stykker) er en del av Elise Balos brevsamling. Grunnen til at disse brevene finnes i denne samlingen er Elises fars, Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. Brevene er datert i Finland, Sverige, Norge og Amerika i tidsrommet 1873-1902. De handler blant annet om striden og splittelsen av den læstadianske bevegelsen. Brevene er skrevet på finsk og kvensk. First page
F: Brevsamling
Fb: Amerikabrev
L0001 Brev fra Emma Jokela til Elise Balo 1901 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0002 Brev fra Emma Jokela til Elise Balo 1901 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0003 To predikantbrev fra Sør Dakota 1902 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0004 Brev fra Hans J. Lilleeng til Sofie Lilleeng 1916 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0005 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0006 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0007 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0008 Brev fra Hans J. Lilleeng til Elise Balo. Datert i Astoria 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0009 Brev fra Hans J. Lilleeng til sin mor Sofie Lilleeng 1939 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page
L0010 Brev fra Hans J. Lilleeng til sin mor Sofie Lilleeng 1940 Amerikabrevene er en del av Elise Balo-arkivet. Arkivet er en brevsamling som består av brev som Elise Balo selv har mottatt, men også brev til hennes foreldre Thomas og Sofie Lilleeng i Vestre Jakobselv i Vadsø. Brevene er datert i Minneapolis og Astoria i Oregon i tidsrommet 1901-1940 og er skrevet både på norsk og finsk. Serien består også av to læstadianske predikantbrev fra Sør Dakota, USA, fra februar 1902. Grunnen til at predikantbrevene finnes i dette arkivet er Thomas Lilleengs sterke tilknytning til det læstadianske miljøet som lekpredikant i Varangerområdet. First page

Riksarkivet


RA/EA-4057: Samlinger til kildeutgivelse, Amerikabrevene

F: Amerikabrevsamlingen
L0032 Innlån fra Hordaland: Nesheim - Øverland First page Content

RA/EA-4061: Danske Kanselli, Skapsaker

F: Skapsaker
L0081 Skap 15, pakke 125D 17.06.1690 - 25.12.1691 Kommisjonsforretning over Finnmark foretatt av Henrik Adeler og Christen Bertelsen First page Content

RA/RAFA-3873: Allied Expeditionary Force

D: Diverse kartoteker over hjemsendte tyskere o.a. nasjonaliteter
L0001 A.E.F. D.P. Registration Record, Tyskere A - L 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 A.E.F. D.P. Registration Record, Tyskere M - Ø 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0003 A.E.F. D.P. Registration Record, Tyskere A - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0004 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere A - E 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0005 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere F - J 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0006 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere K - M 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0007 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere N - Sch 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0008 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tyskere Sch - Å 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0009 Tyskere og nordmenn "in custody at Akershus prison" M - S 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0010 Tyskere og nordmenn "in custody at Akershus prison" S - Ø 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0011 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Tsjekkoslovakere A - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0012 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Belgiere, Østerrikere, Danzigere A - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0013 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Jugoslaver, Finner A - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0014 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Nederlendere A- J 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0015 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Nederlendere K - T 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0016 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Nederlendere U - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0017 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Franskmenn A - K 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0018 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Franskmenn L - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0019 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker A - J 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0020 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker K - O 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0021 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker P - U 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0022 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Polakker V - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0023 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Diverse nasjoner A - N 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0024 A.E.F. Assembly Center Registration Card, Diverse nasjoner O - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0025 A.E.F. D.P Registration Record, Diverse nasjoner (alfabetisk etter navn) 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0026 A.E.F. D.P Registration Record, Diverse nasjoner (alfabetisk etter navn) 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0027 A.E.F. D.P Registration Record, Diverse nasjoner (alfabetisk etter navn) 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0028 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker A - L 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0029 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker M - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0030 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker A - R 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0031 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker S - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0032 A.E.F. D.P Registration Record, Polakker A - Z 1945 - 1947 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

RA/S-1051: Justisdepartementet, 3. politikontor P3

C: Journaler
Cc: Journaler og registre til statsborgersaker
L0001 Journal over statsborgersaker 1891 - 1946 First page Content
L0002 Journalregister over statsborgersaker 1940 - 1946 First page Content

RA/S-1561: Sentralpasskontoret/Statens utlendingskontor

C: JOURNALER OG -REGISTRE
Cf: SU-registerkort
L0001 A, Phan Van - Abdulkhalek, Omar Ali 1917 - 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 Abdullah - Abul, Mohammed Nur 1917 - 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.