Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 4838 results.

View options:

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat (1736-1771) / Kommercedeputationen (1771-1773)

Forestillinger og kgl. resolutioner (1736-1773)
010 Forestillinger 1756 - 1758 Forestillingsnr. 1101-1200 First page
011 Forestillinger 1758 - 1763 Forestillingsnr. 1201-1300 First page
012 Forestillinger 1763 - 1768 Forestillingsnr. 1301-1448 First page
013 Forestillinger 1768 - 1770 Forestillingsnr. 1449-1552 First page
411 Forestillinger 1770 - 1773 Forestillingsnr. 1553-1610 First page
004 Forestillinger 1741 - 1742 Forestillingsnr. 301-400 First page

Kommercekollegiet, Danske Sekretariat

Danske og norske forestillinger og kgl. resolutioner (1773-1776)
430 Forestillinger 1773 First page
431 Forestillinger 1774 First page
432 Forestillinger 1775 First page
433 Forestillinger 1776 First page

Kommercekollegiet, Industri- og Fabriksfaget

Forestillinger og kongelige resolutioner (1797-1816)
1337 Forestillinger 1797 First page
1338 Forestillinger 1798 First page
1339 Forestillinger 1799 First page
1340 Forestillinger 1800 First page
1341 Forestillinger 1801 First page
1342 Forestillinger 1802 First page

Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat

Forestillinger og kgl. resolutioner (1797-1816)
1215 Kgl. Resolutioner 1797 First page
1216 Kgl. Resolutioner 1798 - 1803 First page
1217 Kgl. Resolutioner 1804 - 1809 First page
1218 Kgl. Resolutioner 1810 - 1816 First page
Forestillinger og kgl. resolutioner angående lån til fiskeri og til handelsplanters dyrkning (1797-1814)
1219 Forestillinger ang. Laan. 1797 - 1814 First page
Produktionsfagets privilegieprotokol (1797-1815)
1227 Privilegie-Protokol 1797 - 1804 First page
1228 Privilegie-Protokol 1804 - 1815 First page

Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
0923-0928 Refererede sager 1701 First page Content
0929-0933 Refererede sager 1702 First page Content
0934-0939 Refererede sager 1703 First page Content
0940-0944 Refererede sager 1704 First page Content
0945-0950 Refererede sager 1705 First page Content
0951-0956 Refererede sager 1706 First page Content
0957-0961 Refererede sager 1707 First page Content
0962-0965 Refererede sager 1708 Januar mangler. First page Content
0966-0969 Refererede sager 1709 First page Content
0970-0978 Refererede sager 1710 First page Content
0979-0985 Refererede sager 1711 First page Content
0986-0993 Refererede sager 1712 First page Content
0994-1002 Refererede sager 1713 First page Content
1003-1013 Refererede sager 1714 First page Content
1014-1024 Refererede sager 1715 First page Content
1025-1036 Refererede sager 1716 First page Content
1037-1045 Refererede sager 1717 First page Content
1046-1051 Refererede sager 1718 First page Content
1052-1056 Refererede sager 1719 First page Content
1057-1060 Refererede sager 1720 First page Content
1061-1064 Refererede sager 1721 First page Content
1065-1068 Refererede sager 1722 First page Content
1069-1071 Refererede sager 1723 First page Content
1072-1074 Refererede sager 1724 Mai og juni mangler. First page Content
1075-1077 Refererede sager 1725 First page Content
1078-1081 Refererede sager 1726 First page Content
1082-1086 Refererede sager 1727 First page Content