Statens forurensningstilsyn, hovedkontoret, Saksarkiv etter arkivnøkkel, nr. 1855: Produktkontroll - rullebrett, 1986-1988, Astaref: RA/S-4136/1/D/Da/L1855

Kildeinformasjon

RA/S-4136/1/D/Da/L1855
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Statens forurensningstilsyn, hovedkontoret D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel
L1855: Kommunalt avløpsvann, slam og avfall, vannforsyning, analyse, akvakultur og produktkontroll
Annen kilde nr. 1855/01.04.1986 - 31.05.1988 - - Rullebrett - Fra 01.04.1986 til 31.05.1988 Sakarkiv Idrett Klima og miljøvern Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger