Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Osloregisteret med anmeldte, 1950-1983, nr. 212: Oppnavn/helere W - S, Astaref: SAO/A-10085/G/Ga/Gag/L0212

Kildeinformasjon

SAO/A-10085/G/Ga/Gag/L0212
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo politidistrikt G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)
Ga: REGISTRE
Gag: Osloregisteret med anmeldte
L0212: OPPNAVN/HELERE W - S
Personregister nr. 212/1950 - 1983 - Oppnavn/helere W - S. Bare denne esken. Straffesaker Personopplysninger Statlige arkiver Politi og lensmenn

Referanser

Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.

Brukerinnstillinger