Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005) - Riksarkivaren, skriftserie, 19

Kildeinformasjon

Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Publikasjoner -: Riksarkivaren, skriftserie
19: Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005)
Publikasjoner - Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene. Riksarkivaren, skriftserie, 19. Universitetsforlaget - Oslo 2005. ISBN 82-15-00686-8 Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.