Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Riksarkivaren, skriftserie
Permer og tittelblad etc. upaginert
Innholdsfortegnelse 5
Riksarkivarens forord 11
Til brukerne 13
Kapittel 1: Bruk av arkivmateriale i statsarkivene 17
Kapittel 2: Administrasjon og øvrighet 25
Kapittel 3: Økonomi 51
Kapittel 4: Befolkningen 87
Kapittel 5: Kirkelig virksomhet 109
Kapittel 6: Landbruk 129
Kapittel 7: Grunneiendom og bygninger 163
Kapittel 8: Undervisning 198
Kapittel 9: Kultur og vitenskap 223
Kapittel 10: Kommunikasjon 232
Kapittel 11: Sosial trygghet og arbeidsliv 268
Kapittel 12: Helsevesen 286
Kapittel 13: Fiskeri og fangst, jakt og innlandsfiske 309
Kapittel 14: Handel, håndverk og skipsfart 324
Kapittel 15: Bergverk og elektrisitet 344
Kapittel 16: Rettspleie 352
Kapittel 17: Militært og sivilt forsvar 404
Forkortelser og forenklende betegnelser 438
Kilder 441
Stikkordregister 448
Riksarkivaren, skriftserie upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Publikasjoner utgitt av Arkivverket -: Riksarkivaren, skriftserie
19: Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005)
Publikasjoner - Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene. Riksarkivaren, skriftserie, 19. Universitetsforlaget - Oslo 2005. ISBN 82-15-00686-8 Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bøker, trykksaker, publikasjoner