Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005) - Riksarkivaren, skriftserie, 19, Astaref: PUBL/PUBL-001/B/0019

Kildeinformasjon

PUBL/PUBL-001/B/0019
PUBL-001: Publikasjoner utgitt av Arkivverket
B: Riksarkivaren, skriftserie
0019: Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005)
Publikasjoner nr. - /2005 - Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene. Riksarkivaren, skriftserie, 19. Universitetsforlaget - Oslo 2005. ISBN 82-15-00686-8 Statlige arkiver Institusjoner under departementene Bøker, trykksaker, publikasjoner

Referanser


Brukerinnstillinger


{}