Tromsøysund lensmannskontor, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 750: 1928-1930, Astaref: SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0750

Kildeinformasjon

SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0750
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Tromsøysund lensmannskontor F: Fagserier - lensmannarkivet
Fs: Norges Brannkasse
Fsb: Branntakstprotokoller
L0750: Branntakstprotokoll (S). Med register
Branntakster nr. 750/10.08.1928 - 03.09.1930 - Branntakstprotokoll (skjemaprotokoll) med register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger