Harstad lensmannskontor, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller, nr. 624: 1945-1954, Astaref: SATØ/SATØ-10/F/Fr/Fra/L0624

Kildeinformasjon

SATØ/SATØ-10/F/Fr/Fra/L0624
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Harstad lensmannskontor F: Fagserier - lensmannsarkivet
Fr: Norges Brannkasse
Fra: Branntakstprotokoller
L0624: Branntakstprotokoll (S)
Branntakster nr. 624/10.10.1945 - 22.08.1954 - Branntakstprotokoll (S). Skjemaprotokoll. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger