Salangen lensmannskontor, Norges brannkasse - branntakstprotokoller, nr. 128: 1930-1935, Astaref: SATØ/SATO-97/Fo/L0128

Kildeinformasjon

SATØ/SATO-97/Fo/L0128
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Salangen lensmannskontor Fo: Norges brannkasse - branntakstprotokoller
L0128: Branntakstprotokoller
Branntakster nr. 128/1930 - 1955 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger