Norges Brannkasse Tysfjord, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 7: 1949-1955, Astaref: SAT/A-5581/Fa/L0007

Kildeinformasjon

SAT/A-5581/Fa/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Tysfjord Fa: Branntakstprotokoller
L0007: Branntakstprotokoll med skjema
Branntakster nr. 7/04.08.1949 - 31.12.1955 - Branntakstprotokoll med skjema. - Pr. 11.2.2019 ikke komplett skanna; manglende sider vil bli skanna i Riksarkivet. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger