Kongsberg magistrat, Branntakstprotokoller, nr. 2: 1797-1798, Astaref: SAKO/A-848/F/Fd/L0002

Kildeinformasjon

SAKO/A-848/F/Fd/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Kongsberg magistrat F: Brannkasser
Fd: Branntakstprotokoller
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/1797 - 1798 - Branntakstprotokoll. Fortegnelse over gatenr. 1787 og 1797. 1797: Nr. 1-1289 og 1-189 (utk.). Taksering 21.04.09. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Magistrater Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger