Tjøme lensmannskontor, Branntakster, Branntakstprotokoller, nr. 7: 1948-1950, Astaref: SAKO/A-55/Y/Yd/Yda/L0007

Kildeinformasjon

SAKO/A-55/Y/Yd/Yda/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Tjøme lensmannskontor Y: Diverse
Yd: Branntakster
Yda: Branntakstprotokoller
L0007: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 7/13.05.1948 - 05.01.1950 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger