Sande lensmannskontor, Branntakster, Branntakstprotokoller, nr. 12: 1953-1958, Astaref: SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0012

Kildeinformasjon

SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Sande lensmannskontor Y: Diverse
Yc: Branntakster
Yca: Branntakstprotokoller
L0012: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. I 12/29.04.1953 - 01.07.1958 - Branntakstprotokoll. Register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger