Sande lensmannskontor, Branntakster, Branntakstprotokoller, nr. 8: 1941-1944, Astaref: SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0008

Kildeinformasjon

SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0008
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Sande lensmannskontor Y: Diverse
Yc: Branntakster
Yca: Branntakstprotokoller
L0008: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 8/19.02.1941 - 28.08.1944 - Branntakstprotokoll. Register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger