Sande lensmannskontor, Branntakster, Branntakstprotokoller, nr. 7: 1931-1941, Astaref: SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0007

Kildeinformasjon

SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Sande lensmannskontor Y: Diverse
Yc: Branntakster
Yca: Branntakstprotokoller
L0007: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 7/23.01.1931 - 10.02.1941 - Branntakstprotokoll. Register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger