Sande lensmannskontor, Branntakster, Branntakstprotokoller, nr. 6: 1925-1931, Astaref: SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0006

Kildeinformasjon

SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Sande lensmannskontor Y: Diverse
Yc: Branntakster
Yca: Branntakstprotokoller
L0006: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 6/09.11.1925 - 05.01.1931 - Branntakstprotokoll. Register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger