Sande lensmannskontor, Branntakster, Branntakstprotokoller, nr. 4: 1916-1923, Astaref: SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0004

Kildeinformasjon

SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Sande lensmannskontor Y: Diverse
Yc: Branntakster
Yca: Branntakstprotokoller
L0004: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 4/29.05.1916 - 24.01.1923 - Branntakstprotokoll. Register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger