Hedrum lensmannskontor, Branntakster, Skjematakstprotokoller, nr. 6: 1933-1939, Astaref: SAKO/A-536/Y/Yc/Ycb/L0006

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-536/Y/Yc/Ycb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Hedrum lensmannskontor Y: Diverse
Yc: Branntakster
Ycb: Skjematakstprotokoller - Rekke II
L0006: Skjematakstprotokoll
Branntakster nr. II 6/1933 - 1939 - Skjematakstprotokoll. Register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger