Hedrum lensmannskontor, Branntakster, Skjematakstprotokoller, nr. 5: 1931-1933, Astaref: SAKO/A-536/Y/Yc/Ycb/L0005

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-536/Y/Yc/Ycb/L0005
Lenke til Arkivportalen
Hedrum lensmannskontor Y: Diverse
Yc: Branntakster
Ycb: Skjematakstprotokoller - Rekke II
L0005: Skjematakstprotokoll
Branntakster nr. II 5/1931 - 1933 - Skjematakstprotokoll. Register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger