Hedrum lensmannskontor, Branntakster, Branntakstprotokoller, nr. 8: 1945-1951, Astaref: SAKO/A-536/Y/Yc/Yca/L0008

Kildeinformasjon

SAKO/A-536/Y/Yc/Yca/L0008
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Hedrum lensmannskontor Y: Diverse
Yc: Branntakster
Yca: Branntakstprotokoller - Rekke I
L0008: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. I 8/1945 - 1951 - Branntakstprotokoll. Register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger