Norges Brannkasse, Våler (H), Branntakstprotokoller, nr. 29: 1941-1945, Astaref: SAH/NBRANV-019/F/L0029

Kildeinformasjon

SAH/NBRANV-019/F/L0029
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Våler F: Branntakstprotokoller
L0029: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 29/1941 - 1945 - Branntakstprotokoll (skjema) Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger