Norges Brannkasse, Vestre Toten, Branntakstprotokoller, nr. 4: Bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker, 1954

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Vestre Toten Branntakster nr. 4/29.10.1954 - 15.12.1954 - For bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger