Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

Instruks upaginert
Branntakster 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/-
Norges Brannkasse, Vestre Toten Branntakster nr. 4 /29.10.1954 - 15.12.1954 - For bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger