Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 12: 1827, Astaref: SAO/A-11402/F/Fa/L0012

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Oslo SAO/A-11402/F/Fa/L0012
Lenke til Arkivportalen
Norges brannkasse, branntakster Oslo F: BRANNTAKSTER
Fa: Branntakstprotokoller
L0012: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 12/1827 - Branntakstprotokoll. Rulle Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.