Norges brannkasse, branntakster Aremark, Branntakstprotokoller I, nr. 2: 1880-1931, Astaref: SAO/A-11358/F/Fa/L0002

Kildeinformasjon

SAO/A-11358/F/Fa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Norges brannkasse, branntakster Aremark F: BRANNTAKSTPROTOKOLLER
Fa: Branntakstprotokoller I
L0002: Branntakstprotokoll I
Branntakster nr. I 2/08.09.1880 - 09.05.1931 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger