Norges brannkasse, branntakster Fredrikstad, Branntakstprotokoller, nr. 19: 1909-1911, Astaref: SAO/A-11354/F/Fa/L0019

Kildeinformasjon

SAO/A-11354/F/Fa/L0019
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Norges brannkasse, branntakster Fredrikstad F: BRANNTAKSTER
Fa: Branntakstprotokoller
L0019: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 19/28.06.1909 - 14.12.1911 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger