Norges brannkasse, branntakster Fredrikstad, Branntakstprotokoller, nr. 17: 1903-1906, Astaref: SAO/A-11354/F/Fa/L0017

Kildeinformasjon

SAO/A-11354/F/Fa/L0017
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Norges brannkasse, branntakster Fredrikstad F: BRANNTAKSTER
Fa: Branntakstprotokoller
L0017: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 17/15.05.1903 - 05.03.1906 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger