Norges brannkasse, branntakster Eidsvoll, Branntakstprotokoller I, nr. 4: 1954-1955, Astaref: SAO/A-11353/F/Fa/L0004

Kildeinformasjon

SAO/A-11353/F/Fa/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Norges brannkasse, branntakster Eidsvoll F: BRANNTAKSTER
Fa: Branntakstprotokoller I
L0004: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. I 4/18.10.1954 - 22.12.1955 - Branntakstprotokoll med register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger