Norges brannkasse, branntakster Eidsvoll, Branntakstprotokoller I, nr. 3: 1919-1954, Astaref: SAO/A-11353/F/Fa/L0003

Kildeinformasjon

SAO/A-11353/F/Fa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Norges brannkasse, branntakster Eidsvoll F: BRANNTAKSTER
Fa: Branntakstprotokoller I
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. I 3/10.10.1919 - 18.10.1954 - Branntakstprotokoll med register. Løse dokumenter i protokollen - utskrifter av takster 17.12.1921 og 09.01.1926 - er lagt i "Norges brannkasse, branntakster Christiania", Fx 0001, mappe 5. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger