Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 549: 1957, menn og kvinner, La - Lj, Astaref: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0549

Kildeinformasjon

SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0549
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo folkeregister, Registerkort F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE
Fa: Utflyttede
Fac: Utflyttede III Oslo
L0549: Menn og kvinner
Annen kilde nr. 549/1957 - Menn og kvinner: La - Lj. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert. Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kommunale arkiver Folkeregister

Referanser

Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.

Brukerinnstillinger