Naturhistorisk museum (Oslo), Zoologisk museum, lnr. 2: Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1971-1985.

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Naturhistorisk museum (Oslo) 1: Fisk
Annen kilde nr. 02 /1971 - 1985 - Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1971-1985. Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger