Oslo Kvinneparti, Forhandlingsprotokoll, korrespondanse, medlemslister m.m., nr. 1, 1927-1974, Astaref: RA/PA-0305/F/L0001/0001

Kildeinformasjon

RA/PA-0305/F/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Oslo Kvinneparti F: Forhandlingsprotokoll, korrespondanse, medlemslister m.m.
L0001: Forhandlingsprotokoll, korrespondanse, medlemslister m.m.
0001: Protokoll for Oslo Kvinneparti Politiske partier nr. 1/1927 - 1974 - Forhandlingsprotokoll, korrespondanse, medlemslister m.m. Møteprotokoller Politikk Politiske partier Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger