Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, bind 5: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567, B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)* Lensregnskap nr. 5/1566 - 1567 - Utgitt 1943 av Riksarkivet. Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger