Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, bind 4: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567, A. Inntekt

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)* Lensregnskap nr. 4/1566 - 1567 - Utgitt 1941 av Riksarkivet. Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger