Annen kilde for Esso Norge as, Vallø Oljeraffineri og lager, Generalforsamlings- og styreprotokoller 1899-1905, Astaref: SAST/A-101956/A/Aa/L0001/0001

Kildeinformasjon

SAST/A-101956/A/Aa/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Stavanger Pa 1536 - Esso Norge as, Vallø Oljeraffineri og lager A: Generalforsamlinger og styredokumenter
Aa: Generalforsamlings- og styreprotokoller
L0001: Generalforsamlinger og bilag til generalforsamlinger
0001: A/S Petroleums- og Maskinoljeraffineriet generalforsamlingsprotokoll Annen kilde nr. 1.1/01.01.1970 - 01.01.1970 - Generalforsamlinger og bilag til generalforsamlinger. S-206 og S-207. A/S Petroleums- og Maskinoljeraffineriet generalforsamlingsprotokoll Industri Olje- og petroleumsindustri Privatarkiver Bedriftsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger