Lensmannen i Leikanger, Branntrygding, nr. 4: Branntakstprotokoll, skjematakst, 1894-1903, Astaref: SAB/A-29201/0012/L0004

Kildeinformasjon

SAB/A-29201/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Leikanger 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 4/1894 - 1903 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger