Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Leikanger

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1894 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1895 8-9
Branntakstar Skjema nr. 1 1896 28-29
Branntakstar Skjema nr. 1 1897 60-61
Branntakstar Skjema nr. 1 1898 104-105
Branntakstar Skjema nr. 1 1899 116-117
Branntakstar Skjema nr. 1 1900 136-137
Branntakstar Skjema nr. 1 1901 152-153
Branntakstar Skjema nr. 1 1902 180-181
Branntakstar Skjema nr. 1 1903 204-205
Branntakstar Skjema nr. 1 1904 228-229
Branntakstar Skjema nr. 1 1905 304-305
Branntakstar Skjema nr. 1 1906 344-345
Branntakstar Skjema nr. 2 1895 400-401
Branntakstar Skjema nr. 2 1896 408-409
Branntakstar Skjema nr. 2 1897 432-433
Branntakstar Skjema nr. 2 1898 468-469
Branntakstar Skjema nr. 2 1899 484-485
Branntakstar Skjema nr. 2 1900 504-505
Branntakstar Skjema nr. 2 1901 520-521
Branntakstar Skjema nr. 2 1902 548-549
Branntakstar Skjema nr. 2 1903 584-585
Register 600
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29201/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Leikanger 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 4/1894 - 1903 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger