Lensmannen i Førde, Branntrygding, nr. 6: Branntakstprotokoll, 1952-1953, Astaref: SAB/A-27401/0012/L0006

Kildeinformasjon

SAB/A-27401/0012/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0006: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 6/1952 - 1953 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger