Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Førde

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1952 1
Branntakstar 1953 104-105
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27401/0012/L0006
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0006: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 6 /1952 - 1953 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger