Lensmannen i Eid, Branntrygding, nr. 5: Branntakstprotokoll, 1950-1952, Astaref: SAB/A-27001/0012/L0005

Kildeinformasjon

SAB/A-27001/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Eid 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 5/1950 - 1952 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger