Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Eid

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1950 1
Branntakstar 1951 22-23
Branntakstar 1952 128-129
Autorisasjon 1950 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27001/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Eid 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 5 /1950 - 1952 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger