Lensmannen i Davik, Branntrygding, nr. 2: Branntakstprotokoll, 1880-1944, Astaref: SAB/A-26801/0012/L0002

Kildeinformasjon

SAB/A-26801/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Davik 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/1880 - 1944 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger