Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Davik

Branntrygding
Branntakstar 1880 1a
Branntakstar 1881 4b-5a
Branntakstar 1883 6b-7a
Branntakstar 1884 7b-8a
Branntakstar 1885 11b-12a
Branntakstar 1886 13b-14a
Branntakstar 1887 21b-22a
Branntakstar 1889 24b-25a
Branntakstar 1890 27b-28a
Branntakstar 1891 34b-35a
Branntakstar 1892 36b-37a
Branntakstar 1893 41b-42a
Branntakstar 1894 45b-46a
Branntakstar 1896 47b-48a
Branntakstar 1898 49b-50a
Branntakstar 1903 50b-51a
Branntakstar 1905 51b-52a
Branntakstar 1913 53b-54a
Branntakstar 1917 55b-56a
Branntakstar 1918 56b-57a
Branntakstar 1921 60b-61a
Branntakstar 1925 61b-62a
Branntakstar 1926 63b-64a
Branntakstar 1928 66b-67a
Branntakstar 1929 67b-68a
Branntakstar 1940 76b-77a
Branntakstar 1942 77b-78a
Branntakstar 1943 78b-79a
Branntakstar 1944 84b-85a
Autorisasjon 1878 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26801/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Davik 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2 /1880 - 1944 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger