Lensmannen i Davik, Branntrygding, nr. 1: Branntakstprotokoll, 1846-1880, Astaref: SAB/A-26801/0012/L0001

Kildeinformasjon

SAB/A-26801/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Davik 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/1846 - 1880 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger