Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Davik

Branntrygding
Branntakstar 1846 1a
Branntakstar 1847 7b-8a
Branntakstar 1851 11b-12a
Branntakstar 1852 14b-15a
Branntakstar 1856 16b-17a
Branntakstar 1857 31b-32a
Branntakstar 1859 33b-34a
Branntakstar 1860 35b-36a
Branntakstar 1861 66b-67a
Branntakstar 1862 75b-76a
Branntakstar 1863 81b-82a
Branntakstar 1864 84b-85a
Branntakstar 1865 86b-87a
Branntakstar 1866 89b-90a
Branntakstar 1868 92b-93a
Branntakstar 1869 103b-104a
Branntakstar 1872 106b-107a
Branntakstar 1873 115b-116a
Branntakstar 1874 117b-118a
Branntakstar 1875 118b-119a
Branntakstar 1877 119b-120a
Branntakstar 1878 120b-121a
Branntakstar 1880 125b-126a
Autorisasjon 1845 128b
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26801/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Davik 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1 /1846 - 1880 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger