Lensmannen i Bremanger, Branntrygding, nr. 10: Branntakstprotokoll, skjematakst, 1950-1955, Astaref: SAB/A-26701/0012/L0010

Kildeinformasjon

SAB/A-26701/0012/L0010
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0010: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 10/1950 - 1955 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger