Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1950 1
Branntakstar 1951 20-21
Branntakstar 1952 44-45
Branntakstar 1953 56-57
Branntakstar 1954 92-93
Branntakstar 1955 132-133
Autorisasjon 1950 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0012/L0010
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0010: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 10 /1950 - 1955 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger