Lensmannen i Bremanger, Branntrygding, nr. 8: Branntakstprotokoll, skjematakst, 1937-1942, Astaref: SAB/A-26701/0012/L0008

Kildeinformasjon

SAB/A-26701/0012/L0008
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0008: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 8/1937 - 1942 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger